Leiebetingelser

Leiebetingelser for bobilutleie 2023

 

 

Leietager/sjåfør

Leietager og hoved sjåfør må være samme person, fylt 27 år, inneha gyldig førerkort minimum klasse B og hatt Norsk førerkort i minst 5 år.

Bilen kan KUN kjøres av sjåfør(er) oppgitt til utstiller. Tillegg i prisen pr ekstra sjåfør. Bobilen kan IKKE lånes ut/leies ut til 3.person.

Leietaker skal selv (personlig) både hente og levere tilbake bilen. Leietaker er innforstått med at det ved spesielle uforutsette hendelser kan bli utlevert en annen bil enn bestilt.

 

 

Bestilling og betaling

Bestilling utføres i vår nettbutikk hvor kunde også bekrefter at leiebetingelsene er lest og akseptert. Reservasjonsbeløp på 25 % av samlet leiebeløp/kontraktssum (minimum kr 6.000,-) faktureres og forfaller umiddelbart etter bestilling. Dette reservasjonsbeløpet er ikke refunderbart. Restbeløpet betales på egen faktura seinest 30 dager før utlevering av bobilen, kontant, bank, eller VIPPS..

 

Depositum kr. 12.000,- innbetales slik at dette er på utleiers konto SEINEST ved utlevering av bilen. Dette kan også betales med VIPPS når bilen hentes. Betales depositumet med kort (Visa eller Mastercard)eller VIPPS, påløper det 2,5 % ekstra i avgift. Tilbakebetaling av depositum skjer normalt innen 5 dager etter innlevering forutsatt at bilen innleveres skadefri.

 

 

Ut og innlevering

Utføres i henhold til bestilling/avtale (sted og tid). Hvis ikke annet er avtalt, så er dette hos

 

·       Trondheim Caravan AS, Vassfjellveien 1c, 7228 Kvål.Ca 2,5 mil sør for Trondheim, helt inntil E6. Buss/togstopp i umiddelbar nærhet.

 

Blir bobilen for sent tilbakelevert belastes et gebyr på kr 750,- eks mva, for hver påbegynt time. Hvis for sein levering forårsaker forsinkelser for neste leietaker belastes leietaker for de eventuelle merkostnader som oppstår for neste leietaker. Disse merkostnadene kan bestå i hotellkostnader eller andre kostnader. Bobilen innleveres tømt for søppel og eiendeler. WC-tank må være tømt og rengjort (gjelder ikke hvis disse tjenestene er bestilt i nettbutikken). Utvendig skal bilen ikke vaskes, da dette utføres av oss. Dieseltank skal være full ved innlevering. (hvis ikke belastes kr 30,- pr liter + 300,-)

 

 

Leietagers ansvar

Bobilen gjennomgår en kontroll før og etter utleie. I leieperioden har leietaker ansvar for bobilen ved å kontrollere/etterfylle nødvendig olje, Ad-blue, vann på radiator m.m. Leietager/sjåfør er ansvarlig for å sjekke vognkort og at bilen er innenfor lastevekt/totalvekt. Sjåfør er ansvarlig for at totalvekten ikke kommer over tillatt totalvekt. Vi forutsetter en forsiktig behandling slik at turen blir vellykket. Ikke tillatt med husdyr om ikke dette er avtalt/bestilt som tilvalg. Totalt røykeforbud i bilene. Ved brudd på forbudet mot dyr og/eller røyking tilkommer følgende tilleggsavgifter; dyr kr 10.000,- og røyking kr 10.000,-.

 

 

Forsikring/skader/egenandel

Leiesummen inkluderer ansvarsforsikring, redning og kasko. Forsikringen dekker ikke skade/uhell dersom fører er påvirket av alkohol eller andre rusmidler. Forsikringen dekker heller ikke skader påført bilen som resultat av uaktsom kjøring. Leietaker betaler egenandel på kr. 15.000,- pr. skade når det er en kaskoskade. Egenandelen for frontruteskade er kr. 5.000, -. Skademelding skal ALLTID skrives på stedet ved en skade som innebærer forsikringsselskapet. Ta gjerne bilder for dokumentasjon.

 

Innvendige og utvendige skader som f.eks. riper/flekker/ødeleggelser/støtskader/lakkskader/o.l dekkes ikke av forsikringen og vil bli taksert av utleier og trukket av depositumet, eventuelt direktebelastet leietaker i form av faktura. Kostnader ut over innbetalt depositumsbeløp vil bli fakturert leietaker direkte. Ved skade på bil/utstyr (uansett type skade) skal utleier varsles umiddelbart om dette. Bilen kan være utstyrt med FG-godkjent gjennfinningmodul. Takst utføres av utleier i de tilfeller det ikke er påkrevet med autorisert takstmann fra forsikringsselskap. Alt arbeid, tidsbruk og reparasjon ifbm skade legges til grunn i alle takster.

 

 

Bøter/Bompenger

Parkeringsbøter, fartsbøter, bom-/fergepasseringer o.l. eller ulovlig bruk av avgiftsfri diesel som leietaker ikke har oppgjort belastes depositum/kredittkort/faktura. Bompenger/ferge faktureres/trekkes fra depositum ut fra standard passeringspris + mva. Hvis noe må etterfaktureres etter tilbakebetaling av depositum tilkommer et ekspedisjonsgebyr på kr. 250,- eks mva.

 

 

Havari

Utleier gir ikke erstatning for tapt ferie og arbeidsfortjeneste dersom det oppstår skade eller motorhavari o.l. på den bestilte bobilen. Innbetalt leie fås da tilbake for resterende leieperiode. Dersom feilen skyldes leietaker fås ingen refusjon. De fleste reiseforsikringer har fri hjemreise ved langvarig reparasjon. NB: Ved skade det fylles ut skademelding. Skulle evt. havari av bilen oppstå før leieperioden starter, vil forskudd/garantibeløp tilbakebetales. Utleier er ikke ansvarlig for å skaffe ny bil til ønsket leieperiode, men kan bistå hvis mulig. Egen reiseforsikring anbefales.

 

 

Avbestilling

·       Inntil 30 dager før leieperiode starter betales et administrasjonsgebyr tilsvarende reservasjonsbeløp/forskudd innbetalt ved bestilling.

·       Ved avbestilling mellom 14 og 30 dager før leieperiode starter betales 75 % av avtalt total leiesum.

·       Ved avbestilling under 14 dager til leieperiode starter betales 100 % av den totale leiesummen.

·       Ved sykdom eller skade må dette evt. dekkes av reiseforsikringen. Det anbefales at leietaker tegner reiseforsikring.

·       Evt avbestilling skal skje skriftlig pr epost, og bekreftes av utleier.

 

 

Generelle betingelser

·       I sommersesongen (ca 28.mai – ca 31.aug) leies bilene ut kun hele uker.

·       Byttedager sesongen 2022 er KUN på fredager.

·       Utlevering fra kl 1800 på fredager, innlevering fredager seinest kl 1100 hvis ikke annet er avtalt.

·       Gjennomgang/opplæring av bobilen ved utlevering.